Thứ bảy, 02/12/2023 - 13:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS TAM HIỆP
 • Thông báo danh mục SGK lớp 8 được lựa chọn chính thức năm 2023-2024
  | Trường THCS Tam Hiệp | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Số lượng giáo viên Tiếng Anh trường THCS Tam Hiệp năm học 2022 -2023
  | Trường THCS Tam Hiệp | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thống kê số lượng học sinh trường THCS Tam Hiệp giai đoạn giữa năm
  | Trường THCS Tam Hiệp | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo tổng hợp chung CBQL - Giáo viên
  | Trường THCS Tam Hiệp | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thống kê đội ngũ nhân sự theo trình độ đào tạo trường THCS Tam Hiệp năm học 2022-2023
  | Trường THCS Tam Hiệp | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thống kê đội ngũ nhân sự theo vị trí việc làm trường THCS Tam hiệp năm học 2022-2023
  | Trường THCS Tam Hiệp | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thống kê số lượng học sinh trường THCS Tam Hiệp giai đoạn đầu năm
  | Trường THCS Tam Hiệp | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang từ năm học 2022-2023
  | Trường THCS Tam Hiệp | 96 lượt tải | 2 file đính kèm
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ ...
 • Báo cáo thống kê THCS trường THCS Tam Hiệp
  | Trường THCS Tam Hiệp | 91 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tổng hợp hồ sơ học sinh chi tiết học kỳ 1 trường THCS Tam Hiệp năm học 2021- 2022
  | Trường THCS Tam Hiệp | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tổng hợp hồ sơ học sinh trường THCS Tam Hiệp năm học 2021- 2022
  | Trường THCS Tam Hiệp | 79 lượt tải | 1 file đính kèm