Saturday, 03/12/2022 - 12:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS TAM HIỆP
 • QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang từ năm học 2022-2023
  | Trường THCS Tam Hiệp | 67 lượt tải | 2 file đính kèm
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ ...
 • Báo cáo thống kê THCS trường THCS Tam Hiệp
  | Trường THCS Tam Hiệp | 84 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tổng hợp hồ sơ học sinh chi tiết học kỳ 1 trường THCS Tam Hiệp năm học 2021- 2022
  | Trường THCS Tam Hiệp | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tổng hợp hồ sơ học sinh trường THCS Tam Hiệp năm học 2021- 2022
  | Trường THCS Tam Hiệp | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thống kê đội ngũ trường THCS Tam Hiệp năm học 2021- 2022
  | Trường THCS Tam Hiệp | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng liên lạc điện tử eNetViet
  | Phòng GD & ĐT Yên Thế | 5364 lượt tải | 12 file đính kèm