Thứ bảy, 03/12/2022 - 12:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS TAM HIỆP
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0853449998
  • Email:
   ngocdongyt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0973419067
 • Lưu Thị Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT Đội, Giáo viên
  • Điện thoại:
   0355303740
 • Đào Trung Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn, Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984219749
 • Hoàng Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên, Bí thư Đoàn TN
  • Điện thoại:
   0914481411
 • Phan Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0392673240